03-9410174 Sunday - Tusday 08:30 - 17:30

מערכת בקרת כניסה לחניון

חברת טופ ליין מערכות אבטחה מספקת פתרון לבקרת חניון באמצעות מערכות מתקדמות לזיהוי רכב בין אם הוא מנוי או אורח מזדמן .
המערכת מאפשרת כניסת מנויים לחניון באמצעות זיהוי לוחית רישוי של הרכב ובכך חוסכת כח אדם לצורך פתיחת המחסום .
רכב שאינו מורשה כניסה אורח/מזדמן ילחץ על כפתור בעמדת הכניסה להדפסת כרטיס כניסה. על הכרטיס יודפס מספר הרכב ושעת הכניסה .
את כרטיס הכניסה ניתן לשלם במכונת התשלום בחניון או ביציאה מהחניון בעמדת היציאה עם כרטיס אשראי.
×