03-9410174 Sunday - Tusday 08:30 - 17:30

תיאור המערכת 

מערכת פרולוג'יק כוללת בקר בעל 4 כניסות לחיבור 4 חיישנים שונים אשר משדרת את הנתונים לשרת יעודי "בענן" .

המערכת מבוססת על מיקרו בקר המשולב בתקשורת סלולרית לצורך שליחת הנתונים אל השרת .

הבקר דוגם מספר פעמים קבוע מראש את החיישנים השונים ומשדר את הנתונים הנאספים באמצעות תקשורת סלולרית לאתר יעודי לצורך תיעוד ובקרה .

* דוגמאות של חיישנים : חיישן טמפרטורה ולחות , טנסיומטר (בדיקת רטיבות קרקע) ,חיישן קרינה ועוד סוגי חיישנים רבים .

*ניתן לבצע שינויים במערכת בהתאם לצרכים הנדרשים בתיאום .

מוצר זה מיוצר בישראל כחול לבן 

 

agronom_2 agronom_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לפרטים נוספים אודות המוצר ניתן ליצור קשר בטלפון 03-9410174 או בדף צור קשר

 

×