03-9410174 Sunday - Tusday 08:30 - 17:30

חברת דיפלומט

בכניסה לחברת דיפלומט הממוקמת באירפורט סיטי הותקנה מערכת LPR לפתיחת המחסומים לרכבי ההנהלה והעובדים. המערכת מזהה את כלי הרכב באמצעות מצלמות LPR וסופרות את כמות הרכבים הנכנסים לחניון עד לכמות מקסימלית. כמו כן, המערכת מחוברת לרמזור שנדלק בזמן שהחניון מלא ולא מאפשרת כניסת רכבים נוספים עד אשר מתפנה מקום נוסף.

מפעלי ים המלח

בכניסה למפעלי תובלה הותקנה מערכת LPR לזיהוי משאיות מורשות ופתיחת המחסום לכניסת החניון. בחדר הבקרה מותקן מחשב ייעודי עם תוכנת SLPR שמאפשר לשומר לראות בזמן אמת את הכניסה בזמן אמת. בוצע אינטגרציה עם מערכות לודן לצורך צפייה במידע של המשאיות הנמצאות במגרש והצגה של המידע לגורמים הרלוונטיים.

חברת חשמל אורות רבין

באזור התפעולי של חברת החשמל הותקנה מערכת LPR שמטרתה היתה זיהוי המשאיות לפני עליה למשקל ולהעביר את מספר לוחית הרישוי למערכת השקילה של חברת "טלדור" על מנת להנפיק תעודות שקילה . 

אתר פסולת חרובית

באתר פסולת חרובית יש 2 מצלמות LPR המותקנות לצד משקלי המשאיות. המערכת מזהה את המשאיות ושולחת את לוחית הרישוי לתוכנת השקילה לצורך הנפקת תעודה ללא התערבות השוקל.

אוניברסיטת ת"א

באוניברסיטת תל אביב מותקנת מערכת LPR בכל הכניסות . המערכת מחוברת לבקרת רמזורים על מנת לאפשר למאבטחים לבחון בזמן אמת סטטוס של אישורי הכניסה . (ירוק- רכבים מורשים אדום- אישור פג תוקף). כמו כן בוצעה אינטגרציה מול מאגר הנתונים לקבלת רשימת מורשי כניסה וסינכרון המידע למערכת ה LPR.

קניון ים המלח

בקניון ים המלח הותקנה מערכת חניה הכוללת LPR לזיהוי רכבים , עמדת הנפקת כרטיסים בכניסה , בולען ביציאה ומכונת תשלום בקניון. המערכת מאפשרת כניסת רכבים ותשלום כרטיס החניה בעמדת התשלום או בכרטיס אשראי ביציאה .

מגדלי בלו

מגדלי בלו בתל אביב מונים כשישה בנייני מגורים. במקום הותקנו מספר מערכות : מצלמות IP,מערכת LPR,מערכת זיהוי פנים,ובקרת דלתות חירום. כלל המערכות נותנות שליטה ובקרה תוך ניהול יעיל של כל היוצאים והנכנסים בשערי המגדלים. 

חניוני מאיה

במשרדי ההנהלה מותקנת מערכת ניהול וידיאו מתקדם המציג על מסכים 24/7 את כלל מצלמות האבטחה שהותקנו בחניונים הפרוסים ברחבי הארץ. פתרון זה נותן מענה לשליטה ובקרה מרחוק על ההתנהלות בכל רגע נתון. 

נשמח לשמוע פרטים על הפרויקט החדש שלכם !

×